بایگانی برچسب: آموزش r در روانشناسی

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی پاکسازی داده‌ها با کتابخانه tidyr…

ادامه مطلب …

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی توابع Apply در زبان برنامه…

ادامه مطلب …

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی آموزش dplyr در R کتابخانه…

ادامه مطلب …

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی آشنایی با بهترین کتابخانه های…

ادامه مطلب …

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی خواندن فایل‌های (spss) در R…

ادامه مطلب …

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی خواندن فایل‌های اکسل (Excel) در…

ادامه مطلب …

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی وارد کردن داده های CSV…

ادامه مطلب …

آموزش برنامه نویسی r

آموزش r برای دانشجویان روانشناسی وارد کردن داده های متنی…

ادامه مطلب …

8/8