حراج!

۴,۲۰۰,۰۰۰ریال

دوره ی جامع روش تحقیق کمی، کیفی و آمیخته

برای دریافت اطلاعات بیشتر به شماره واتساپ 09011740608 فقط و فقط پیام ارسال کنید

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

راهنمای مطالعه دوره جامع روش تحقیق

سلام سلام سلام، خیلی خوش آمدید به دوره جامع روش تحقیق (کمّی + کیفی + آمیخته)

دوستان، حتما این روش رو استفاده کنید، به نتیجه می­رسید. مراحل به شرح ذیل است:

 1. پرینت فایل درسنامه و تست ها
 2. مطالعه (پیش خوانی) درسنامه
 3. فیلم­های آموزشی هر فصل را با دقت نگاه کنید.
 4. حدودا 4 الی 5 ساعت، بعد از اینکه کلیپ های آموزشی رو نگاه کردید، سوالهای همان روز رو حل کنید (اهمیت دارد که چند ساعت بگذرد، بگذارید فراموشی اتفاق بیافتد تا با مطالعه دوباره اطلاعات به حافظه بلند مدت انتقال یابد).
 5. اگر سوال ها رو درست حل کردید، آفرین بر شما.
 6. اگر سوالی رو نتونستید حل کنید، دوباره تلاش کنید، فکر کنید، یکم به ذهنتتون فشار بیارید، اگه بازم نتونستید، فیلم آموزشی مربوط به این سوال رو می­تونید دوباره نگاه کنید.
 7. به همین روال، کل فصل رو تمام کنید.
 8. و در آخر آزمون آزمایشی اون فصل رو کاملا و با دقت حل کنید.

تذکر1: اگر مطلبی رو متوجه نشدید، اول خودتون فکر کنید، دوم خودتون فکر کنید، سوم خودتون فکر کنید، به ذهنتون فشار بیارید، به قول دکتر حمزه گنجی هر چه از مغزتون بیشتر کار بکشید، قوی­تر میشه، این مراحل رو طی کنید، اگر بازم متوجه نشدید از طریق واتساپ (09011740608) پیام ارسال کنید تا راهنمایی ها رو دریافت کنید.

تذکر2: تنها کاری که شما باید انجام دهید اینکه، با برنامه مطالعاتی پیش بیایید و تلاش تون رو هم داشته باشید، و همچنین برنامه مطالعاتی رایگان در کانال تلگرامی (@Amar_phd) رو هم در نظر داشته باشید. جمعه ها آزمون داریم.

تذکر3: صرفا به فیلم­های آموزشی اکتفا نکنید. تا زمانی که تلاش نکنید، تست نزنید و مرور لازم را نداشته باشید، با موفقیت یا درصد ایده آل فاصله زیادی خواهید داشت.

تذکر4: پاسخ سوالات در فیلم­های آموزشی موجود است.

تذکر 5: رمز قفل نرم افزار برای دوره جامع آمار با دوره جامع روش تحقیق تفاوت دارد و باید 2 رمز دریافت کنید.

فصل های دوره ی جمعبندی روش تحقیق

 • منابع شناخت (تجربه و مقام صلاحیت دار)
 • استدلال استقرایی (جز به کل) و قیاسی (کل به جز)
 • روش علمی و مراحل روش علمی از دیدگاه محققان مختلف
 • مفروضه های زیربنایی روش علمی (جبرگرایی و مشاهده مستقیم)
 • روش تحقیق یا روش شناسی تحقیق
 • اصل امساک گری و اصل عمومیت
 • علم چیست؟ (دیدگاه ایستا و دیدگاه پویا)
 • هدف های علم (توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل)
 • نظریه و ویژگی های نظریه
 • انواع نظریه (نظریه صوری، قیاسی، تقلیلی و تجریدی)
 • دیدگاه های شناختی (تجریه گرایی، عقل گرایی، ساختاری و هرمنوتیک)
 • تحقیق و مراحل پژوهش علمی
 • تعریف پارادایم
 • اجزای یک پارادایم (معرف شناسی, هستی شناسی، ارزش شناسی، روش شناسی)
 • پارادایم اصالت تحصلی (اثبات گرایی)
 • پارادایم تفسیر گرایی
 • نظریه انتقادی
 • پسا ساختارگرایی (ساختار گرایی)
 • رویکرد خردگرایانه
 • رویکرد طبیعت گرایانه
 • تحقیقات کمی و انواع آن
 • تحقیقات کیفی و انواع آن
 • تحقیق امیخته
 • تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی، تحقیق و توسعه، تحقیق عملی
 • تحقیقات توصیفی و آزمایشی
 • تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی
 • موضوع تحقیق
 • بیان مسئله
 • چارچوب نظری
 •  ادبیات تحقیق
 • اهمیت تدوین سوالات تحقیق
 • ملاک های لازم برای بیان سوالات تحقیق
 • انواع سوالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • تفاوت فرضیه های با پیش فرض ها
 • انواع فرضیه ها (فرضیه خلاف و فرضیه صفر)
 • ملاک های لازم برای بیان فرضیه های تحقیق
 • نقش و اهمیت فرضیه ها
 • سلسله مراتب علم (فرضیه, نظریه, قانون و اصل)
 • مفهوم
 • سازه
 • متغیرها و انواع آن (کمی و کیفی، گسسته و پیوسته،دو ارزشی و چند ارزشی، مزاحم و اطلاعاتی)
 • متغیرهای مستقل و وابسته
 • تعدیل کننده و میانجی
 • کنترل و مزاحم
 • تعریف عملیاتی
 • مقیاس های اندازه گیری (اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبی)
 • جامعه و نمونه
 • آماره و پارامتر
 • شرایط انتخاب نمونه با اندازه بزرگ
 • شرایط انتخاب نمونه با اندازه کوچک
 • خطای نمونه گیری
 • نمونه گیری تصادفی ساده
 • نمونه گیری منظم و سیستماتیک
 • نمونه گیری طبقه ای
 • نمونه گیری خوشه ای
 • نمونه گیری در دسترس
 • نمونه گیری سهمیه ای
 • نمونه گیری هدفمند
 • نمونه گیری گلوله برفی
 • تحقیق پیمایشی (زمینه یابی)
 • هدف های تحقیقات زمینه یابی (توصیف، تبیین و کشف)
 • روش مقطعی
 • روش طولی
 • روش دلفی
 • بررسی روند فرایندها
 • بررسی گروه ویژه (کوهورت)
 • بررسی گروه منتخب (پنل)
 • معایب تحقیقات طولی
 • مزایا و معایب تحقیقات زمینه یابی
 • تحقیق همبستگی و تقسیم بندی آن
 • شدت و تفسیر ضریب همبستگی
 • اهداف تحقیقات همبستگی (تبیین، پیش بینی)
 • مزایا و معایب تحقیقات همبستگی
 • همبستگی پیرسون
 • همبستگی دو رشته ای
 • همبستگی دو رشته ای گسترده و دو نقطه ای
 • همبستگی تتراکوریک
 • ضریب فی و توافقی
 • نسبت همبستگی
 • روش های تعدیل ضریب همبستگی
 • افت ضریب همبستگی
 • تحلیل ممیز و رگرسیون لجستیک و همبستگی کانونی
 • تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری
 • تحقیقات علَی مقایسه ای
 • مزایا و معایب تحقیقات پس رویدادی
 • کنترل در تحقیقات علَی مقایسه ای
 • مقایسه تحقیقات پس رویدادی و همبستگی و آزمایشی
 • ویژگی های آزمایش (کنترل، انتخاب تصادفی، تکرار و مداخله)
 • اعتبار درونی (تاریخچه، رشد، پیش آزمون، ابزار، رگرسیون آماری و …)
 • اعتبار بیرونی (اثر هاثورن، اثر واکنشی، اثر روزنتال و …)
 • گمارش تصادفی، همتا کردن، انتخاب همگن، تحلیل کواریانس، ثابت نگه داشتن متغیرهای مزاحم
 • انواع طرح های آزمایشی
 • طرح آزمایشی مقدماتی
 • طرح پس آزمون برای یک گروه
 • طرح پیش آزمون پس آزمون برای یک گروه
 • طرح مقایسه گروه های ایستا
 • طرح های شبه آزمایشی
 • طرح گروه کنترل نابرابر با پیش آزمون و پس آزمون
 • طرح پیش آزمون و پس آزمون با نمونه­های مجزا
 • طرح سری­های زمانی (با یک گروه یا چند گروه)
 • طرح موازنه ای (چرخشی)
 • طرح های آزمایشی حقیقی
 • طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
 • طرح پس آزمون با گروه کنترل
 • طرح چهار گروهی سولومون
 • طرح های درون گروهی
 • طرح AB
 •  طرح ABA
 • طرح ABAB یا برگشتی
 • مقایسه تحقیقات کمی و کیفی
 • نقاط قوت تحقیقات کیفی (مشاهده رفتار در وضعیت طبیعی، عمق ادراک و انعطاف پذیری)
 • پایایی و تعمیم در تحقیقات کیفی
 • محاسن و معایب تحقیقات کیفی
 • مثلت سازی، همسو سازی و انواع آن
 • اعتبار پذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری، تایید پذیری
 • اشباع نظری در تحقیقات کیفی
 • نظریه پردازی داده بنیاد
 • کدگذاری باز
 • کدگذاری محوری
 • کدگذاری انتخابی
 • نمونه گیری نظری
 • مطالعه موردی
 • کاربرد مطالعه موردی (اکتشاف، توصیف و تبیین)
 • مزایا و معایب مطالعه موردی
 • گروه های کانونی یا متمرکز
 • پدیدار شناسی
 • پدیدارنگاری
 • روایت پژوهی (زیست نگاری)
 • انواع پژوهش های روایتی
 • رابطه بین ارزشیابی و پژوهش
 • ساختارگرایی
 • روش تحقیق کیو
 • تحقیق تاریخی
 • منابع دست اول و دوم
 • انتقاد بیرونی و درونی
 • تحقیق قوم نگاری
 • ویژگی های تحقیق قوم نگاری
 • اقدام پژوهی یا پژوهش در عمل
 • فراتحلیل
 • تحلیل محتوا
 • ویژگی های تحقیقات آمیخته
 • طرح­های تحقیق آمیخته بهم تنیده (triangulation)
 • طرح­های تحقیق آمیخته تشریحی (تبیینی) (explanatory)
 • طرح­های تحقیق آمیخته اکتشافی
 • عمل گرایی
 • سوال های پرسشنامه
 • مزایا و معایب پرسشنامه
 • مصاحبه و انواع ان
 • مصاحبه سازمان یافته
 • مصاحبه نیمه سازمان یافته
 • مصاحبه سازمان نایافته
 • مزایا و معایب مصاحبه
 • تفوات میان پرسشنامه و مصاحبه
 • مشاهده و مزایا و معایب ان
 • مشاهده بدون ساختار
 • مشاهده باساختار
 • مقیاس لیکرت
 • مقیاس افتراق معنایی (دو قطبی یا آزگود)
 • مقیاس ترستون
 • مقیاس گاتمن
 • مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس
 • خطای هاله ای

 

 • پایایی یا ثبات یا اعتماد
 • روش باز آزمایی
 • روش فرم های موازی
 • توافق بین ارزیاب ها
 • روش دو نمیه کردن
 • روش کودر ریچاردسون
 • آلفای کرونباخ
 • روایی یا اعتبار
 • روایی محتوا
 • روایی ملاکی (پیش بین، همزمان)
 • روایی سازه
 • اعتبار عاملی

منابع استفاده شده در این دوره جامع

پرسش های متداول

این دوره را از طریق حساب کاربری خود می توانید دانلود کنید. ارسال بصورت dvd نداریم

فیلم های اموزشی آپدیت شده در نرم افزار های ویندوزی و اندرویدی براحتی قابل دانلود هستند

منبع اصلی سوالات و نکات موجود در این دوره آموزشی از کتاب آمار توصفی و استنباطی است، برای یادگیری و تفهیم بیشتر پیشنهاد میشود که کتاب را تهیه کنید.

بله پیشنهادم این است که حتما به سوالات کنکور دکتری هم پاسخ دهید، تا با سوالات بیشتر آشنا شوید.

فیلم های دوره به مدت دو سال از زمان خرید قابل دیدن است

نحوه تدریس به این صورت است که اول تمام مبحث مورد نظر تدریس و آموزش داده  می شود سپس آموزش فرمول و نکات مهم کنکوری را داریم و در آخر حل تست و سوالات کنکوری

کلیه مفاهیم موجود در آمار توصیفی و استنباطی توضیح داده شده است.

این دوره جامع اموزشی، برای کارشناسی، ارشد و دکتری مفید است و کفایت میکند و دانشجویان می توانند ازش استفاده کنند.

خیر کاربر نهایتاً میتواند با کد دریافتی فقط بر روی 1 رایانه، ویدیو را مشاهده نماید. یعنی در صورتی که همان ویدیو را به همراه کد در رایانه دیگری کپی نماید نمیتواند ویدیو را مشاهده کند.

کدی (لایسنس) که دریافت میکنید هم برای ویندوز و هم برای اندروید کفایت میکند، اگر لایسنس جدیدی بخواهید تهیه کنید مبلغ 10 هزار تومان باید پراخت کنید

بله، این دوره را هم میتوانید از طریق کامپیوتر  یا لب تاب، و هم گوشی اندرویدی مشاهده کنید.

ما در فیلم اموزشی بالا درباره این مورد کامل توضیح دادیم، لطفا فیلم رو تماشا کنید. و قفل فیلم ها با استفاده از اسپات پلیر رمزگذاری شده است