تخفیف!

۸,۱۰۰,۰۰۰ریال

جامع ترین دوره ی آموزش آمار (توصیفی + استنباطی)

این دوره مقرون به صرفه ترین دوره آموزشی در ایران است

شماره کارت برای تهیه دوره آموزشی: بانک کشاورزی به نام مرجان گل چشمه

5118- 6502- 7015- 6037

لطفا رسید برگه پرداخت نام نام خانوادگی و شماره موبایل خود را به آیدی تلگرامی یا واتساپ یا اینستاگرام ما ارسال کنید (فیلتر شکن روشن)

با مراجعه به کانال تلگرامی ما (Amar_phd@) دوره مفاهیم پایه ریاضی را رایگان دانلود کنید

در این 33 روز با من همراه باش، بهت کمک میکنم در آمار پیشرفت داشته باشی 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

برنامه مطالعاتی دوره جامع آمار توصیفی و استنباطی

سلام سلام سلام، خیلی خوش آمدید به دوره جامع آمار توصیفی و استنباطی

دوستان، حتما این روش رو استفاده کنید، به نتیجه می­رسید. مراحل به شرح ذیل است:

  1. پرینت فایل جزوه و تست ها
  2. فیلم­های آموزشی هر روز را با دقت نگاه کنید (حتما فرمول ها و نکات مهم رو در دفتری یادداشت برداری کنید، نوشتن نصف یادگیری است).
  3. حدودا 4 الی 5 ساعت، بعد از اینکه کلیپ های آموزشی رو نگاه کردید، سوالهای همان روز رو حل کنید (اهمیت دارد که چند ساعت بگذرد، بگذارید فراموشی اتفاق بیافتد تا با مطالعه دوباره اطلاعات به حافظه بلند مدت انتقال یابد).
  4. اگر سوال ها رو درست حل کردید، آفرین بر شما.
  5. اگر سوالی رو نتونستید حل کنید، دوباره تلاش کنید، فکر کنید، یکم به ذهنتتون فشار بیارید، اگه بازم نتونستید، فیلم آموزشی مربوط به این سوال رو می­تونید دوباره نگاه کنید.
  6. به همین روال، کل فصل رو تمام کنید.

تذکر1: اگر مطلبی رو متوجه نشدید، اول خودتون فکر کنید، دوم خودتون فکر کنید، سوم خودتون فکر کنید، به ذهنتون فشار بیارید، به قول دکتر حمزه گنجی هر چه از مغزتون بیشتر کار بکشید، قوی­تر میشه، این مراحل رو طی کنید، اگر بازم متوجه نشدید از طریق تیکت پیام ارسال کنید تا راهنمایی ها رو دریافت کنید.

تذکر2: تنها کاری که شما باید انجام دهید اینکه، با برنامه مطالعاتی پیش بیایید و تلاش تون رو هم داشته باشید، یادگیری آمار زمان­بر است (صبر، صبر و صبر). و همچنین برنامه مطالعاتی رایگان در کانال تلگرامی (@Amar_phd) رو هم در نظر داشته باشید. جمعه ها آزمون داریم.

تذکر3: صرفا به فیلم­های آموزشی اکتفا نکنید. تا زمانی که تلاش نکنید، تست نزنید و مرور لازم را نداشته باشید، با موفقیت یا درصد ایده آل فاصله زیادی خواهید داشت.

فصل های و تعداد سوالات حب شده در دوره جامع آمار توصیفی و استنباطی

– ویژگی های آمار توصیفی و استنباطی (7 سوال)
– جامعه (پارامتر) و نمونه (آماره)
– انواع متغیرهای کمی و کیفی
– مقیاس های اندازه گیری (اسمی، رتبه ای, فاصله ای و نسبی) (18 سوال)
– فراوانی مطلق، فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی (10 سوال).
– نمودارهای کمَی (نمودار هیستوگرام،نمودار چندضلعی، نمودار اوجایو، نمودار شاخه و برگ،نمودار جعبه ای) (18 سوال)
– نمودار های کیفی (نمودار میله ای، نمودار دایره ای) (6 سوال)
– داده های پرت و دور افتاده (4 سوال)

– مد، محاسبه مد در داده های طبقه بندی شده (8 سوال).
– میانه، میانه اعداد تکراری، محاسبه میانه در داده های طبقه بندی شده (14 سوال).
– میانگین حسابی، محاسبه میانگین با استفاده از جدول توزیع فراوانی، میانگین مرکب (14 سوال).
– میانگین هندسی (3 سوال).
– میانگین هارمونیک (همساز یا توافقی) (1 سوال).
– میانگین پیراسته (2 سوال).
– مقایسه بین میانگین حسابی و هندسی و هارمونیک
– رابطه بین مد و میانه و میانگین (5 سوال).

– دامنه تغییرات (3 سوال).
– انحراف چارکی، محاسبه چارک های اعداد طبقه بندی نشده، محاسبه چارک های اعداد طبقه بندی شده، ضریب چولگی چارکی (7 سوال).
– انحراف متوسط (میانگین قدر مطلق انحراف ها) (۲ سوال).
– واریانس، محاسبه واریانس از راه اعداد خام، واریانس ادغام شده (کل) (21 سوال).
– انحراف استاندارد (انحراف معیار) (14 سوال).
– تصحیح شپرد
– ضریب تغییرات (ضریب پراکندگی، ضریب نسبی واریانس) (15 سوال).
– کشیدگی (5 سوال).
– کجی (چولگی)، کجی مثبت، کجی منفی (11 سوال).
– مقایسه کجی و کشیدگی
– فرمول ضریب کجی پیرسون (4 سوال).

 – رتبه درصدی، محاسن و معایب رتبه درصدی، فرمول رتبه درصدی در جدول توزیع نمرات (۴ سوال).
– نقاط درصدی، فرمول محاسبه نقاط درصدی (2 سوال).
– تفاوت رتبه درصدی با نقطه درصدی
– دهک ها، چارک ها و صدک ها (۳ سوال).
– نمره استاندارد Z (8 سوال).
– نمره استاندارد T (3 سوال).
– آزمون های هوش IQ (1 سوال)
– نمره های نه گانه (۱ سوال).
– منحنی نرمال (طبیعی)(15 سوال).
– تاثیر میانگین و انحراف معیار روی منحنی نرمال
– سطوح زیر منحنی نرمال استاندارد، جدول منحنی طبیعی استاندارد
– پیدا کردن رتبه درصدی معادل نمره Z

– همبستگی، نمودارهای پراکندگی (پراکنش)، همبستگی مثبت خطی، همبستگی منفی خطی، عدم همبستگی
– نسبت همبستگی (ضریب همبستگی نسبی) (11 سوال).
– شدت همبستگی (3 سوال).
– محاسبه ضریب همبستگی از راه اعداد خام (4 سوال).
– مفروضه های ضریب همبستگی پیرسون
– تفسیر ضریب همبستگی
– ویژگی های ضریب همبستگی (8 سوال).
– کوواریانس (واریانس مشترک) (6 سوال).
– ویژگی های کواریانس (6 سوال).
– رابطه جالب بین کواریانس و واریانس (6 سوال).
– رابطه جالب بین ضریب همبستگی پیرسون با کواریانس (5 سوال).
– ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
– ضریب تعیین (درصد واریانس مشترک)
– پیش بینی نمره های استاندارد Z
– رگرسیون به طرف میانگین
– خط رگرسیون
– ملاک حداقل مجذورها (کمترین مربعات خطا)
– معادله خط رگرسیون
– محاسبه شیب خط رگرسیون (b)
– محاسبه عرض از مبداء (a)
– خطای استاندارد برآورد (خطای استاندارد پیش بینی)
– تفاوت رگرسیون چندگانه و رگرسیون چند متغیره
– انواع رگرسیون بر حسب تعداد متغیرها
– ضریب همبستگی چندگانه (R)
– آزمون آماری برای معنادار بودن رگرسیون چندگانه
– تحلیل رگرسیون با استفاده از تحلیل واریانس، مجموع مجذورات رگرسیون، مجموع مجذورات باقی مانده
– آزمون معناداری رگرسیون بر پایه روش آنالیز واریانس
– همبستگی پاره ای (تفکیکی یا جزئی)
– همبستگی نیمه پاره ای (نیمه تفکیکی یا نیمه جزئی)
– استفاده از تحلیل رگرسیون برای تحلیل واریانس
– استفاده از تحلیل رگرسیون برای تحلیل کواریانس
– بلوکی کردن (قطعه بندی) به عنوان جایگزینی برای تحلیل کواریانس
– تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCoVA)
– روش های انتخاب متغیرهای پیش بین برای تشکیل معادله رگرسیون (روش همزمان، روش پیش رونده، روش پس رونده، روش گام به گام روش سلسله مراتبی)
– رگرسون چند متغیری با متغیرهای تصنعی
– هم خطی چندگانه، دلایل بروز هم خطی چندگانه، تشخیص هم خطی چندگانه
– تحلیل مسیر
– تحلیل انحنایی رگرسیون
– تحلیل ممیز
– رگرسیون لوجستیک
– تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

– آنالیز ترکیبی (اصل ضرب، فاکتوریل، جایگشت، ترتیب و ترکیب)- جایگشت (ساده، با تکرار، بسته ای، یکی در میان، دایره ای)
– قوانین و اعمال بین مجموعه ها (اجتماع، اشتراک، تفاضل، تفاضل متقارن)
– اصول احتمال
– قانون جمع (حوادث ناسازگار، حوادث سازگار)
– قانون ضرب (ضرب حوادث مستقل، ضرب حوادث وابسته)
– سوالات مهره با استفاده از قانون جمع
– سوالات مهره با استفاده از قانون ضرب
– انتخاب هایی با جای گذاری و بدون جای گذاری
– توزیع برنولی (دو نقطه ای)
– توزیع دو جمله ای (میانگین، واریانس و انحراف معیار در توزیع دوجمله ای)
– امید ریاضی (میانگین، واریانس و کوواریانس در امید ریاضی)
– توزیع پواسون (میانگین و واریانس در توزیع پواسون)
– توزیع نمونه گیری میانگین ها و احتمالات
– تقریب توزیع دو جمله ای به وسیله توزیع نرمال
– تقریب توزیع پواسون به وسیله توزیع نرمال

– جامعه، نمونه، پارامتر و آماره 
– توزیع نمونه گیری میانگین ها
– توزیع نمونه گیری تفاوت ها
– خطای معیار میانگین (خطای استاندارد میانگین، خطای استاندارد برآورد)
– واریانس خطای میانگین
– خطای استاندارد میانه
– خطای استاندارد نسبت
– خطای استاندارد درصد
– خطای استاندارد فراوانی
– خطای استاندارد انحراف استاندارد
– برآورد بدون اریب
– ثبات (یکنواختی، سازگاری) برآورد
– کارایی برآورد
– برآورد دارای کفایت
– برآورد نقطه ای و برآورد فاصله ای
– برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه آماری با انحراف معیار معلوم
– برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه آماری با انحراف معیار نامعلوم
– برآورد نسبت (فاصله اطمینان برای نسبت جامعه)
– براورد فاصله ای و آزمون فرضیه ها
– برآورد حجم نمونه برای مطالعه کمَی
– برآورد حجم نمونه در مورد متغیرهای اسمی یا طبقه ای
– حجم (اندازه) اثر (Effect Size)

– فرضیه صفر
– فرضیه خلاف (مقابل) (فرضیه جهت دار، فرضیه بدون جهت)
– خطای نوع اول (a)
– خطای نوع دوم (b)
– توان (قدرت) آزمون
– سطح معناداری
– روش پی ولیو (P- value) برای آزمون فرضیه ها
– آزمون های یک دامنه
– آزمون های دو دامنه

 – آزمون Z تک نمونه ای میانگین- آزمون t تک نمونه ای میانگین
– ویژگی های توزیع t و مقایسه آن با توزیع نرمال Z
– توزیع t برای درجات آزادی مختلف
– خطای استاندارد برای تفاوت بین دو میانگین
– آزمون t برای تفاوت بین میانگین های دو نمونه مستقل
– آزمون t برای تفاوت بین میانگین های دو نمونه وابسته (همبسته، زوجی)
– مقایسه توان آزمون ها
– آزمون معناداری بودن مقایسه یک نسبت با یک نسبت ثابت
– آزمون معناداری بودن تفاوت بین دو نسبت مستقل
– استنباط برای واریانس جامعه نرمال
– مقایسه واریانس های دو نمونه مستقل
– مقایسه واریانس های دو نمونه وابسته
– آزمون t معنادار بودن ضریب همبستگی
– درجات آزادی

 – تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (یک عاملی) (آنوای یک طرفه)
– واریانس درون گروهی (واریانس خطا)
– واریانس بین گروهی (واریانس نظام دار، واریانس آزمایش)
– مجموع مجذورات کل
– مجموع مجذورات درون گروهی
– مجموع مجذورات بین گروهی
– میانگین مجذورات درون گروهی
– میانگین مجذورات بین گروهی
– نسبت F
– رابطه F و t
– فرض صفر و خلاف در نسبت F
– درجات آزادی
– تحلیل واریانس (با فرض نرمال بودن توزیع جوامع)
– حجم اثر در تحلیل واریانس یک راهه
– نسبت همبستگی (مجذور ایتا)
– تبدیل داده ها (تبدیل ریشه دوم، تبدیل لگاریتمی، تبدیل معکوس و تبدیل آرک سینوس)
– مقایسه های چندگانه میانگین های مورد آزمایش ازمون های تعقیبی
– دامنه استودنت شده
– آزمون چند دامنه ای دانکن
– ازمون نیومن -کلز
– آزمون توکی (آزمون تفاوت معنادار واقعی) (HSD)
– آزمون شفه
– آزمون فیشر (روش کمترین تفاوت معنادار)
– تحلیل واریانس یک راهه (یک عاملی) با اندازه گیری مکرر
– مجموع مجذورات کل در تحلیل واریانس یک راهه با اندازه گیری مکرر
– درجات آزادی در تحلیل واریانس یک راهه با اندازه گیری مکرر
– نسبت F در تحلیل واریانس یک راهه با اندازه گیری مکرر
– تحلیل واریانس دو راهه (دو عاملی)
– اثرات اصلی، اثرات ساده، کنش متقابل و تعداد گروه ها
– مجموع مجذورات در تحلیل واریانس دو عاملی
– میانگین مجذورات در تحلیل واریانس دو عاملی
– آزمون F در تحلیل واریانس دو عاملی
– نمایش تعامل بین عامل A و B به وسیله نمودار
– تحلیل واریانس چند متغیری
– مقایسه تحلیل واریانس (ANOVA) یک عاملی، دو عاملی و چندعاملی
– مقایسه تحلیل واریانس (MANOVA) یک عاملی، دو عاملی و چندعاملی

– آزمون خی دو برای طرح های یک متغیری (آزمون انطباق) (نیکویی برازش)
– آزمون خی دو برای طرح های چند متغیری (آزمون استقلال) (جدول توافقی)
– فرض صفر و خلاف در آزمون خی دو یک متغیری
– تصحیح یتس
– درجات آزادی
– جدول توافقی 2* 2
– فرمول نسبت بخت در جدول پیشایندی
– کاربرد خی دو در آزمون معناداری تفاوت بین نسبت ها
– میانگین و واریانس در آزمون خی دو
– آزمون خی دو و حجم نمونه
– محاسبه ضریب همبستگی فی
– محاسبه ضریب توافقی
– محاسبه ضریب کریمر (کرامر)

– مقایسه آزمون های ناپارامتریک و پارامتریک
– انواع آزمون های ناپارامتریک
– آزمون کلمو گروف – اسمیرنوف
– آزمون یومان ویتنی
– آزمون ویلکاکسون
– ازمون کروسکال والیس
– آزمون رتبه ای فریدمن

رضایت دانشجویان دوره های آموزشی

قبل
بعدی

منابع: برای تهیه دوره جامع از این منابع استفاده کردیم

پرسش های متداول

این دوره را از طریق حساب کاربری خود می توانید دانلود کنید. ارسال بصورت dvd نداریم

فیلم های اموزشی آپدیت شده در نرم افزار های ویندوزی و اندرویدی براحتی قابل دانلود هستند

منبع اصلی سوالات و نکات موجود در این دوره آموزشی از کتاب آمار توصفی و استنباطی است، برای یادگیری و تفهیم بیشتر پیشنهاد میشود که کتاب را تهیه کنید.

بله پیشنهادم این است که حتما به سوالات کنکور دکتری هم پاسخ دهید، تا با سوالات بیشتر آشنا شوید.

فیلم های دوره به مدت دو سال از زمان خرید قابل دیدن است

نحوه تدریس به این صورت است که اول تمام مبحث مورد نظر تدریس و آموزش داده  می شود سپس آموزش فرمول و نکات مهم کنکوری را داریم و در آخر حل تست و سوالات کنکوری

کلیه مفاهیم موجود در آمار توصیفی و استنباطی توضیح داده شده است.

این دوره جامع اموزشی، برای کارشناسی، ارشد و دکتری مفید است و کفایت میکند و دانشجویان می توانند ازش استفاده کنند.

خیر کاربر نهایتاً میتواند با کد دریافتی فقط بر روی 1 رایانه، ویدیو را مشاهده نماید. یعنی در صورتی که همان ویدیو را به همراه کد در رایانه دیگری کپی نماید نمیتواند ویدیو را مشاهده کند.

کدی (لایسنس) که دریافت میکنید هم برای ویندوز و هم برای اندروید کفایت میکند، اگر لایسنس جدیدی بخواهید تهیه کنید مبلغ 10 هزار تومان باید پراخت کنید

بله، این دوره را هم میتوانید از طریق کامپیوتر  یا لب تاب، و هم گوشی اندرویدی مشاهده کنید.

ما در فیلم اموزشی بالا درباره این مورد کامل توضیح دادیم، لطفا فیلم رو تماشا کنید. و قفل فیلم ها با استفاده از اسپات پلیر رمزگذاری شده است