بایگانی دسته بندی: دوره های رایگان

دکتری 1400 روانشناسی

تحلیل سوالات آمار دکتری 1400 روانشناسی و مشاوره برای مشاهده…

ادامه مطلب …

کتاب های آمار و روش تحقیق

رضایت دانشجویان دوره های آموزشی https://rezagolcheshmeh.ir/wp-content/uploads/2020/10/2.mp4 رضایت دانشجویان https://rezagolcheshmeh.ir/wp-content/uploads/2020/10/1.mp4 رضایت…

ادامه مطلب …

جامع ترین دوره آموزش امار

در این کلیپ نحوه استفاده از نرم افزار جامع آمار…

ادامه مطلب …

دوره رایگان آمار

فیلم های آموزشی رایگان برای مشاهده فیلم های آموزشی رایگان…

ادامه مطلب …

راهنمای قفل نرم افزار

فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار #ویندوزی و #اندرویدی دانلود…

ادامه مطلب …

5/5