إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا﴿۶﴾
بعد از هر سختی آسانی است
سوره مبارکه الشرح
همیشه برای حسرت زود است
ژان ژاک روسو
مشکلات خودتان را مشخص کنید، اما قدرت و انرژی خود را روی راه‌حل‌ها متمرکز کنید.
آنتونی رابینز